Ikon för Rikstermbanken

opioidagonist

svensk term: opioidagonist
definition:

ämne som binder och stimulerar opioidreceptorer i nervsystemet

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008