Ikon för Rikstermbanken

opak

svenska termer: opak
ogenomskinlig
förklaring:

Term för att beskriva till exempel emalj eller glas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008