Ikon för Rikstermbanken

onkogen (2)

svenska termer: onkogen (2)
cancergen
definition:

arvsanlag som gör så att en normal cell kan omvandlas till en cancercell

anmärkning:

Onkogener är från början normala gener som har genomgått en liten förändring. Onkogener är ofta involverade i celldelning, eller liknande processer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008