Ikon för Rikstermbanken

on off-fenomen

svensk term: on off-fenomen
förklaring:

När symtomen för en sjukdom fluktuerar kraftigt under dagen. Är vanligt vid behandling av Parkinsons sjukdom. Patienten kan ena stunden ha god rörlighet för att lite senare vara väldigt stel.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008