Ikon för Rikstermbanken

oliguri

svensk term: oliguri
definition:

onormalt liten urinmängd (mindre än 500 ml/dygn), särskilt i förhållande till intagen mängd vätska

anmärkning:

Motsatsen till polyuri.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008