Ikon för Rikstermbanken

oligozoospermi

svensk term: oligozoospermi
förklaring:

När sädesvätskan innehåller färre än 30 miljoner spermier. Normalt finns det mellan 50 och 100 miljoner spermier i sädesvätskan.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008