Ikon för Rikstermbanken

oligomenorré

svensk term: oligomenorré
förklaring:

När tidsintervallet mellan menstruationerna är längre än 35 dagar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008