Ikon för Rikstermbanken

okulär

svensk term: okulär
definition:

som avser eller hör ihop med ögat på något sätt, t.ex. är okulär hypertension högt tryck i ögat vid glaukom

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008