Ikon för Rikstermbanken

obstipation

svenska termer: obstipation
förstoppning
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008