Ikon för Rikstermbanken

nystagmus

svensk term: nystagmus [sta’] 
definition:

upprepade ofrivilliga ögonrörelser som ofta ses vid sjukdomar som rör balansorganen

anmärkning:

Nystagmus är också ett normalt fenomen vid större påfrestningar av syn- och balanssinnena, t.ex. vid fixering av blicken eller när blicken riktas åt ett visst håll.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008