Ikon för Rikstermbanken

normokalemi

svensk term: normokalemi
definition:

normal halt kalium i blodet

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008