Ikon för Rikstermbanken

norepinefrin

svensk term: norepinefrin
förklaring:

Norepinefrin är ett hjärtstimulerande medel och finns naturligt i vår kropp. Norepinefrin används framförallt vid överkänslighetsreaktioner, exempelvis getingstick. Norepinefrin binder till bl.a. receptorer (små sensorer) på hjärtat, luftvägar och i blodkärlen. Effekten blir att hjärtat slår kraftigare och snabbare och kärlen dras samman. Blodtrycket kommer på så sätt att öka och säkerställa blodflödet till hjärnan. Luftvägarna vidgas dessutom vilket gör det lättare att andas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008