Ikon för Rikstermbanken

nonapeptid

svensk term: nonapeptid
definition:

kedja som består av nio aminosyror

exempel:

Ett exempel på en nonapeptid är hormonet oxytocin.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008