Ikon för Rikstermbanken

non-Hodgkins lymfom

svensk term: non-Hodgkins lymfom
förklaring:

Ett begrepp som innefattar flera olika sjukdomar. Gemensamt för dessa sjukdomar är att de är elakartade tumörsjukdomar som drabbar lymfsystemet. Symtomen börjar ofta med att en lymfkörtel i halsen svullnar. Sedan svullnar fler lymfkörtlar och man går ner i vikt, samt får feber i perioder. Tack vare s.k. cytostatika, cellgifter, kan man i dag behandla dessa sjukdomar mycket bättre än tidigare.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008