Ikon för Rikstermbanken

non-Hodgkins-lymfom

svensk term: non-Hodgkins-lymfom
definition:

En grupp av cancersjukdomar som angriper immunförsvaret. Non-Hodgkins-lymfom kännetecknas av förstorade lymfkörtlar, viktminskning och feber.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008