Ikon för Rikstermbanken

nociceptorer

svenska termer: nociceptorer
smärtreceptorer
förklaring:

När vi skadar oss frisätts skadliga ämnen vilka binder till dessa receptorer (mottagare). När detta sker kommer signaler skickas via nervbanorna till centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) vilket gör att vi upplever smärta.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008