Ikon för Rikstermbanken

nitroförening

svensk term: nitroförening
definition:

kemisk förening som innehåller en så kallad nitrogrupp som är direkt bunden till en kolatom

anmärkning:

Nitrogruppen själv består av en kväveatom med två syreatomer bundna till sig.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008