Ikon för Rikstermbanken

neutrofili

svensk term: neutrofili
definition:

onormal ökning av antalet vita blodkroppar

anmärkning:

Uppkommer vid infektioner och inflammatoriska reaktioner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008