Ikon för Rikstermbanken

neutralisationskapacitet

svensk term: neutralisationskapacitet
definition:

förmågan hos ett ämne att oskadliggöra ett eller flera andra ämnen, t.ex. ett motgifts förmåga att minska ett giftigt ämnes skadeverkan

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008