Ikon för Rikstermbanken

neuron

svenska termer: neuron
nervcell
förklaring:

Neuron består av cellkropp, dendriter, axon och axonterminal. Cellkroppen innehåller cellkärnan och ser till att de proteiner som cellen behöver produceras. Dendriter samlar upp information från omgivningen. Axon sprider en nervimpuls vidare från cellkroppen till axonterminalen, där ämnen frisätts. Dessa ämnen kan i sin tur påverka andra celler.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008