Ikon för Rikstermbanken

neuroleptanalgesi

svensk term: neuroleptanalgesi
definition:

upphävning av smärta genom tillförsel av ett neuroleptikum i kombination med ett smärtstillande läkemedel

anmärkning:

Används ofta vid operationer. Patienten som får detta kommer att vara vaken och kommer kunna svara på tilltal men kommer inte att besväras av att en operation sker. Man kombinerar ofta neuroleptanalgesi med narkos.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008