Ikon för Rikstermbanken

neurogen

svensk term: neurogen
definition:

som har med nervsystemet att göra

anmärkning:

Exempelvis så kommer neurogen smärta från nervsystemet, och inte från en yttre påverkan.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008