Ikon för Rikstermbanken

neuralrör

svensk term: neuralrör
definition:

rörformat tidigt anlag som finns hos foster

anmärkning:

Neuralröret utvecklas sedan till centrala nervsystemet, CNS.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008