Ikon för Rikstermbanken

nervplexus

svensk term: nervplexus
definition:

nerver sammanflätade till en nätliknande förening

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008