Ikon för Rikstermbanken

neoplasm

svensk term: neoplasm
definition:

nybildning av vävnad eller tumörtillväxt

anmärkning:

Uppstår genom okontrollerad tillväxt av celler utan ändamålsenligt syfte. Neoplasmer kan vara godartade eller elakartade.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008