Ikon för Rikstermbanken

nefrolitiasis

svenska termer: nefrolitiasis [ti:’a] 
njurstenssjukdom
definition:

sjukdom som orsakas av att salter i urinen faller ut och bildar fasta kristaller

anmärkning:

Dessa kristaller kan klumpa ihop sig till större stenliknande partiklar, njurstenar. Om njurstenarna inte passerar ut med urinen kan de fastna i njurarna eller i urinledaren och orsaka kraftiga smärtor. Blir de tillräckligt stora stannar de kvar i njuren eller i urinledaren och måste opereras bort.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008