Ikon för Rikstermbanken

nefrokalcinos

svensk term: nefrokalcinos
definition:

utfällning av kalciumfosfat i njurkanalen

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008