Ikon för Rikstermbanken

nebulisator

svensk term: nebulisator
definition:

apparat som finfördelar pulver eller vätska till mycket små droppar

anmärkning:

När dropparna andas in följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören där läkemedlet utövar sin effekt. Nebulisatorn är framför allt användbart vid behandling av astma hos små barn och personer som har svårt för att använda vanliga inhalatorer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008