Ikon för Rikstermbanken

natrium

svensk term: natrium
beteckning/formel: Na
förklaring:

Natrium är ett metalliskt grundämne. Den kemiska beteckningen är Na. Natrium förekommer i kroppen i form av natriumjoner och är nödvändigt för en rad biologiska processer, t.ex. nervsignalsförmedling och upprätthållandet av syra/basbalansen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008