Ikon för Rikstermbanken

natamycin

svensk term: natamycin
förklaring:

Natamycin är ett antibiotikum som används medicinskt mot svampinfektioner i och på kroppen. Inom livsmedelsindustrin används natamycin som skydd mot angrepp från olika jäst- och mögelsvampar

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008