Ikon för Rikstermbanken

nanomolar

svensk term: nanomolar
beteckning/formel: nM
förklaring:

Enhet för att beskriva substansmängd.

Molar kommer av ordet mol där 1 mol av ett ämne är 6,023 × 10²⁳ atomer. Detta tal kallas Avogadros konstant. Molar anges i mol substans per liter.

n står för nano och betyder tiopotensen 10⁹, det vill säga 0,000000001.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008