Ikon för Rikstermbanken

myxödem

svensk term: myxödem
förklaring:

Myxödem är ett symtom på att sköldkörteln producerar för lite s.k. tyreoideahormon, som reglerar ämnesomsättningen. Detta yttrar sig genom svullnader i bl.a. ansiktet.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008