Ikon för Rikstermbanken

myopati

svenska termer: myopati
muskelsjukdom
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008