Ikon för Rikstermbanken

myoklonus

svensk term: myoklonus
definition:

plötslig och kraftig sammandragning av muskler

anmärkning:

Kan bero på kramp eller vara en del av en reflex.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008