Ikon för Rikstermbanken

myoklon epilepsi

svensk term: myoklon epilepsi
definition:

kortvariga, rytmiska muskelryckningar som oftast drabbar armarna

anmärkning:

Personen förlorar inte medvetandet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008