Ikon för Rikstermbanken

myokardit

svenska termer: myokardit
hjärtmuskelinflammation
förklaring:

Orsakas främst av virus och symtomen är bl.a. bröstsmärta och trötthet.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008