Ikon för Rikstermbanken

myokarddepressiv

svensk term: myokarddepressiv
definition:

som har en nedsättande, med andra ord depressiv, effekt på hjärtats funktioner, t.ex. minskad slagfrekvens och kontraktionskraft etc.

anmärkning:

Myokardiet är en annan benämning på hjärtmuskulaturen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008