Ikon för Rikstermbanken

myocyt

svenska termer: myocyt
muskelcell
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008