Ikon för Rikstermbanken

myeloblast

svensk term: myeloblast
förklaring:

En celltyp som normalt finns i benmärgen. Myeloblaster är förstadium till vita blodkroppar. Vid vissa leukemier produceras det sjukligt mycket av dessa celler, vilket resulterar i att de läcker ut i blodet.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008