Ikon för Rikstermbanken

myasteni

svensk term: myasteni
förklaring:

Muskelsvaghet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008