Ikon för Rikstermbanken

myalgi

svensk term: myalgi
förklaring:

Muskelsmärta.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008