Ikon för Rikstermbanken

mutation

svensk term: mutation
definition:

förändring i cellens genetiska material som är ärftlig på cellulär nivå

anmärkning:

Förändringen kan ske spontant eller induceras av t.ex. UV-strålning eller virus.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008