Ikon för Rikstermbanken

multipel skleros

svenska termer: multipel skleros
MS
förklaring:

Nervsjukdom, vars orsak fortfarande är oklar. Symtomen kommer av att nerverna i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen attackeras av immunförsvaret. De vanligaste symtomen är domningar, smärta, problem med balansen samt trötthet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008