Ikon för Rikstermbanken

multicenterprövning

svenska termer: multicenterprövning
multicenter
definition:

klinisk prövning som bedrivs på fler än ett ställe

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008