Ikon för Rikstermbanken

mukosaprotektiv

svensk term: mukosaprotektiv
definition:

som skyddar mukosan, dvs. slemhinnan

anmärkning:

Ofta avses slemhinnan som ligger som ett skyddande skikt längs väggarna inne i magsäcken.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008