Ikon för Rikstermbanken

mukociliär transport

svensk term: mukociliär transport
definition:

försvarssystem i luftvägarna som med hjälp av slem och flimmerhår transporterar upp och rensar luftrören på damm och andra partiklar som vi andats in

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008