Ikon för Rikstermbanken

motilin

svensk term: motilin
förklaring:

Motilin är ett hormon som bildas och utsöndras i magsäcken och tarmen. Dess främsta effekt är att öka magens och tarmens rörelser och vätskeutsöndring, vilket medför att matsmältningen går fortare.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008