Ikon för Rikstermbanken

mortalitet

svenska termer: mortalitet
dödlighet
anmärkning:

Anges oftast i antal döda per 1 000 invånare och år.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008