Ikon för Rikstermbanken

morbiditet

svensk term: morbiditet
förklaring:

Term som används för att beskriva hur vanlig en sjukdom är. Anges ofta i sjukdomsfall per 1 000 invånare per år.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008