Ikon för Rikstermbanken

monovial

svensk term: monovial
definition:

speciell förpackning som är avsedd för att underlätta beredning av infusionslösningar

anmärkning:

Monovial består av en glasampull med gummipropp och en fast överföringskanyl.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008